Beroep tot herleving van de Arbitrale Vonnissen

In 2014 heeft een onafhankelijk internationaal scheidsgerecht met zetel in Den Haag unaniem geoordeeld dat één van Ruslands meest succesvolle bedrijven, Yukos Oil, onrechtmatig is onteigend door de Russische Federatie.

Het Scheidsgerecht heeft aan de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos een schadevergoeding van $50 miljard toegekend. Het Scheidsgerecht oordeelt in de Arbitrale Eindvonnissen dat:

De Russische Federatie heeft de Rechtbank Den Haag verzocht om de Arbitrale Vonnissen te vernietigen. (De Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over het verzoek tot vernietiging van de Arbitrale Vonnissen omdat de Arbitrages plaatsvonden op Nederlands grondgebied.)

In 2016 heeft de Rechtbank Den Haag de Russische Federatie in het gelijk gesteld. De Rechtbank oordeelde dat het Scheidsgerecht onbevoegd was om over het geschil te oordelen omdat de Russische Federatie het Energiehandvestverdrag, de juridische grondslag van de Arbitrages, wel had ondertekend maar niet had geratificeerd. Het oordeel van het Scheidsgerecht dat de onteigening van Yukos door de Russische Federatie onrechtmatig en politiek gemotiveerd was, staat inhoudelijk nog overeind.

De voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos vinden dat het vonnis van de Rechtbank Den Haag fundamenteel onjuist is en in hoger beroep moet worden vernietigd. In 2017 hebben zij daarom hun Memorie van Grieven ingediend bij het Hof Den Haag. U kunt het hier lezen.

De slotpleidooien vinden plaats bij het Hof Den Haag op 23, 24 en 30 september 2019. De centrale vraag die tijdens deze zittingen aan de orde is, is of het Scheidsgerecht bevoegd was te oordelen over het geschil tussen de meerderheidsaandeelhouders van Yukos en de Russische Federatie op grond van het Energiehandvestverdrag. U kunt hier de meest recente pleidooien en hier een factsheet over de voorlopige toepassing van het Energiehandvestverdrag lezen.

We hebben vertrouwen in onze argumenten en geloven dat de rechtsstaat zal zegevieren.

Schrijf je hier in voor nieuwsupdates